СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Срокът за обхода на преброителите се удължава до 10 октомври

Преброителите ще могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20:00 ч. на 10 октомври 2021 година. На заседанието си на 29.09.2021 г. правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г. и удължи срока за обход на преброителите с една седмица.

Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30. септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.

Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходима информация в изпълнение на европейското и националното законодателство.

Краят на електронното преброяване е днес (30.09.2021 г.). Не пропускайте да се преброите онлайн на https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing

Включи се, защото си важен!

Skip to content