СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Справки в избирателните списъци за Изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. могат да се правят на сайта на Главна дирекция ГРАО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,

Справки в избирателните списъци за Изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. могат да се правят на сайта на Главна дирекция ГРАО на адрес:

http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може да:

– направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване;

– да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/

или Чрез телефон:

– Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

– Стационарен: Избира се 0800 1 4726 и е безплатен за цялата страна.

Skip to content