СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район “Люлин” съобщава, че е издадена заповед №РЛН21-РД09-172/21.06.2021 г. на кмета на район “Люлин” за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена заповед №РЛН21-РД09-172/21.06.2021 г. на кмета на район “Люлин” за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ VI – 10 „за магазини, офиси и ПГ“, кв.43, м.“Люлин – 3м.р.“ за създаване на нов УПИ VI – 43, „за жилища, магазини и ПГ“, район “Люлин“, по плана на град София.  

На дата 15.07.2021 г. от 17:00 ч. ще се проведе представяне на проекта в заседателната зала на Район “Люлин” на адрес: гр.София, ж.к.”Люлин-3м.р.”, бул.”Захари Стоянов” № 15, ет.1.

Писмените становища по проекта да се адресират до кмета на район “Люлин” и да се подават в срок до дата 17.00ч. на 23.07.2021г. включително, в деловодството на район “Люлин” – гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Копие от заповедта е изложено във фоайето на  сградата на Район ”Люлин” на адрес: гр.София, ж.к. “Люлин–3м.р.”, бул.”Захари Стоянов” №15.

Обществената дискусия ще се проведе на 28.07.2021 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Район “Люлин” на адрес: гр.София, ж.к. ”Люлин-3 м.р.”, бул.”Захари Стоянов” № 15, ет.1.

Skip to content