СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СO – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността Старши специалист в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

О Б Я В А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: старши специалист в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, при следните условия:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността старши специалист:
  – правоотношение: трудово
  – образование – средно-специално;
  – професионален опит – 2 година;
  – да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална
  компетентност;
  – Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, специализиран деловоден софтуер.
 2. Кратко описание на длъжността:
 3. Контрол по поддържане и опазване на зелената система и социалната среда на територията на Столична община, район ”Люлин”.
 4. Извършва контролна дейност на територията на Района при извършени нарушения на Наредба за опазване на чистотата и издава предписания на излезли от употреба МПС.
 5. Проверки на място и писмени отговори на всички постъпили молби, жалби и сигнали от граждани, институции и предприятия.
 6. Извършване и упражняване на контрол по прилагане на Регионалните програми за заетост.
 7. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – старши специалист ИИБЕ – 710 лв. – 1 400 лв.
 8. Необходими документи:
 9. Заявление за работа – свободен текст;
 10. Автобиография;
 11. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 12. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 13. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 07.10.2022 г. (петък) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.
 14. Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.