СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Сигурност

 1. 09 РУ”П” – СДВР, 
  ул.”Ицках Грациани”, бл.464 
  Телефон: 02/924-36-55 

  Списък на приемните на 09 РУП-СДВР

  Приемно време – всеки работен ден от 16.3. ч. до 17.30 ч.ж.к.”Люлин”, І м.р., бл. 006, вх.Б, ет.1 
  02/825-93-12 

  ж.к.”Люлин”, ІІ м.р., бл. 237, ет.1 
  02/825-73-26 

  ж.к.”Люлин”, ІV м.р., бл. 437, ет.1 
  02/825-68-61 

  ж.к.”Люлин”, VІІ м.р., бл. 706, вх.Г, ет.1 
  02/927-61-55 

  ж.к.”Люлин”, ІХ м.р., бл. 907, вх.Б, ет.1 
  02/826-01-44 

  кв. Филиповци, сграда на Кметството 
  02/826-64-20 

 2. 09 РУ “ПБС”,
  Телефон: 02/824-22-22

 3. Дежурни по РСО, район”Люлин” 
  тел.824-22-34, вът.209

 4. Отбранително-мобилизационна подготовка- район”Люлин” 
  Феодор Велидолски , тел. 92-37-268, вът. 268

 5. МКБППМН, район “Люлин” 
  Секретар на МКБППМН, район “Люлин” 
  Татяна Панева – тел. 92-37-264

Skip to content