СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Съобщение за издадена Заповед № РЛН21-РА50-1 от 03.02.2021 г. за допускане на изработване на проект за ПУП – ИПРЗ УПИ V-416 Люлин – 2 микрорайон

05/02/2021

Skip to content