СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Район „Люлин“ – Столична община набира кандидати за длъжността „ДОСТАВЧИК по домовете”

РАЙОН „ЛЮЛИН“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА набира кандидати за длъжността „ДОСТАВЧИК“ по домовете.

Длъжноста е открита по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Столична община – район „Люлин“

Заплата от 588 до 920 лв. според релевантния опит.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – завършено средно образование;

2. Професионален опит – не се изисква;

3. Кандидатът да не е осъждан;

4. Да е в добро здравословно и психическо състояние;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1.  Доставчикът извършва доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя;

2. Извършва заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

3.   Води необходимата документация и отчетност, утвърдена по проекта.

Място и условия за изпълнение на длъжността:

1. Длъжността се изпълнява мобилно от/до адреса на потребителите на територията на район „Люлин“;

2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период до 8 месеца на пълно (8 часа на ден) и непълно (4 часа на ден) работно време, или на граждански договор. С лицата работещи по друго трудово правоотношение се сключва втори трудов договор, отново срочен при друг работодател (чл. 111 във връзка със чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда);

3. Осигурени предпазни средства – маски, дезинфектант, ръкавици;

4. Билети за градски транспорт.

2. Документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец – Приложение 1;

2. Автобиография – Приложение 2;

3. Копие на документ за завършено образование;

4. Медицинско свидетелство за работа;

5. Документи, удостоверяващи релевантния опит.

Заявление по образец /Приложение 1/, автобиография /Приложение 2/ и Длъжностна характеристика, могат да се изтеглят от интернет страницата на район „Люлин“ – www.lyulin.bg или да се получат на място в районната администрация.

3. Ред за провеждане на подбора

1. Подбор по документи;

2. Събеседване с одобрените по документи кандидати. До участие в събеседване се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.

Документи ще се приемат всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в сградата на районната администрация – гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, както и на e-mail: lyulin@sofia.bg.

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани по реда на тяхното подаване. Допуснатите до събеседване лица ще бъдат информирани за датата, часът и мястото на провеждане на събеседването на посочените от тях контакти за връзка (телефон и/или електронна поща).

За повече информация:

Силвия Миланова,  тел: 02/9237-260, email: s.milanova@lyulin.bg

Лора Ласкова, тел: 02/9237-264, l.laskova@lyulin.bg

Емилия Терзиева, тел: 02/9237-251, email: e.terzieva@lyulin.bg