СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Протокол за приемане на тест и критерии за оценка при провеждането на конкурса за длъжността Началник на отдел “Контрол по строителството” в СО – район “Люлин”

Skip to content