СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Протокол от приемане на теста и критерии за оценка и успеваемост на кандидатите за конкурс за длъжността главен счетоводител в отдел “Финансово-счетоводни дейности”

Skip to content