СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ

Програма „Ваканция“ се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки дейности“ и общинските Центрове за подкрепа на личностното развитие в партньорство със  „Спортна София – 2000“ ЕАД, Национални федерации и спортни клубове.

Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм, лечебна изправителна гимнастика, занимания по интереси и др., които ще се проведат от 21 юни до 30 юли 2021 г., включително. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години, при възможност и включване на родители, младежи, придружители.

ВАЖНО: Спортните, образователни и други дейности по интереси, включени в Програмата, ще се организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемична обстановка и при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на Министър на здравеопазване, Министър на образованието и науката и Министър на младежта и спорта.

В тази връзка е необходимо предварително регистриране за участие, чрез посочените контакти за връзки или електронни платформи.

Програма „ВАКАНЦИЯ“

Организатор – Дирекция „Спорт и младежки дейности“

 в партньорство с ЦПЛР „Спортна школа – София“,

Спортни клубове и  Национални Федерации

Спортен комплекс Зона Б-5 – „Спортна София 2000“ ЕАД

адрес: парк „Възраждане“, ул. Българска Морава № 2

и парк „Борисова градина“

от 21 юни до 30 юли 2021 година

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП, провеждани от квалифицирани специалисти, представители на: ЦПЛР Спортна школа  – София; БФ Народна топка България, спортни клубове и др.:

 •  мини волейбол; плажен волейбол;
 •  щафетни  и подвижни игри, лека атлетика; петанк;
 •  народна топка,
 •  мини баскетбол, баскетбол, баскетбол 3 на 3;
 •  бадминтон;
 •  свободни занимания по тенис на маса;

Главни Координатори:

 • Столична община, дирекция „ Спорт и младежки дейности“
 • ЦПЛР – Спортна школа София – Соня Христова, директор
ДЕНЧАСОВИ ГРАФИК  СПОРТЕН ОБЕКТ Спортен комплекс Зона Б 5 Спортна София 2000 ЕАД Парк Възраждане Спортни терени:
  понеделник   сряда   петък      9.00 – 11.00  Спортни терени: Игрища за Плажен волейбол – занимания мини волейбол, плажен волейбол, бадминтон и народна топкаДетско  игрище – занимания по лека атлетика /подвижни и щафетни игри, петанк/; занимания по народна топка Игрище за Баскетбол / мини баскетбол; баскетбол три на три и баскетбол/Свободно пространство – Бадминтон2 бр. Тенис маси
ДЕНЧАСОВИ ГРАФИК  СПОРТЕН ОБЕКТ Спортен комплекс Спортна София 2000 ЕАД  Парк Борисова градина
понеделник сряда петък9.00 – 11.00една тенис маса

Главни Координатори:

 • Столична община, дирекция „ Спорт и младежки дейности“, отдел „Спорт“
 • Координатор – Валентина Ликова
 • ЦПЛР – Спортна школа София – координатор – Соня Христова, директор

За повече информация:

 • д-я „Спорт и младежки дейности“ – тел. за контакт: 02/ 946 11 18;

 – Валентина Ликова – моб. тел: 0884 322 644;

 – Теодора Филева – моб. тел: 0884 322 642

   e- mail: vlikova@sofia.bg; tfileva@sofia.bg

 • ЦПЛР „Спортна школа – София“  – сл. тел. 02/ 958 29 08; моб. тел. +359 884 801 775 

                                                                   е-mail: USSH@abv.bg; sonia_hr@abv.bg

Координатори по вид спорт:

 • Мини волейбол и Плажен волейбол – Кирил Стоянов, ЦПЛР – Спортна школа София
 • Мини баскетбол, Баскетбол 3 на 3; Баскетбол – Милена Савова, ЦПЛР – Спортна школа София
 • Лека атлетика –подвижни и щафетни игри, петанк – Стефка Райчева, ЦПЛР – Спортна школа София
 • Бадминтон  – Ивайла Боева, ЦПЛР – Спортна школа София
 • Тенис на маса /свободни занимания/
 • Народна топка /доджбол/ – Константин Миладинов /Ким Рейки/ – Българска Федерация по народна топка България

ТЪЧ ФУТБОЛ и ТЪЧ РЪГБИ – СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП, провеждани от квалифицирани специалисти, представители на Сдружение „БЪЛГАРИЯ  ТЪЧ“

ДЕНЧАСОВИ ГРАФИК  СПОРТЕН ОБЕКТ Спортен комплекс Зона Б 5 Спортна София 2000 ЕАД Парк Възраждане Спортни терени:
понеделник сряда    09.00 – 11.00Спортен терен – Футболно игрище Забележка: В заниманията могат да се включат деца, ученици, родители, придружители, младежи, които са облечени в подходяща спортна екипировка лице за контакт: Стефан Дойчев – тел. за връзка: 0889 109 283

ПРАВИЛА и условия за ползване на откритите спортни терени на територията

на Спортен комплекс Зона Б – 5, в условията на извънредна епидемична обстановка:

ДОСТЪП ДО И ПРЕСТОЙ НА СПОРТНИТЕ ТЕРЕНИ

– Разрешава се практикуване на спорт, без състезателен характер и без публика.

–  На всички желаещи да се включат в заниманията по Програма „Ваканция“ се препоръчва да участват с подходяща спортна екипировка.

– Регистрация за участие в заниманията – на входа на комплекса, 10-15 минути преди началният час на заниманията се попълва декларация от родител/участник. Препоръчва се ползването на маска в закритите помещения.

– Спортните терени се посещават само за участие в заниманията, като след приключването им се напуска спортния комплекс.

– Забранява се ръкостискането между играчите

– Не се допускат контакти извън процеса на игра, както и престой в комплекс преди и след приключване на заниманията.

– Не се допуска ползването на трибуните / пейките  на територията на комплекса.

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“

 Организатор: Столична община, д-я „Спорт и младежки дейности

 Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/

 СПОРТНА ШКОЛА – СОФИЯ

от 21 юни до 30 юли 2021 година

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ по ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ЛЕКА АТЛЕТИКА, ПЛУВАНЕ, ТУРИЗЪМ, ХАНДБАЛ, ЩАФЕТНИ ИГРИ, БАДМИНТОН, ТЕНИС НА МАСА, ЛЕЧЕБНА – ИЗПРАВИТЕЛНА ГИМНАСТИКА:

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП– БАСКЕТБОЛ:

 ЦПЛР – Спортна школа София, Спортна зала Триадица, район Триадица

Адрес: гр. София, район Триадица, ул. “Метличина поляна” № 14 – автобус № 76; № 74; № 73; № 83;

тролей № 8

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
  21.06.-30.07.21г.вторник четвъртък08.30ч.- 10.30ч.сп. зала „Триадица”
  21.06.-30.07.21г.понеделник сряда петък13.00ч.-16.00ч.сп. зала „Триадица”

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП – ВОЛЕЙБОЛ:

ЦПЛР – Спортна школа София, Спортна зала Триадица, район Триадица

Адрес: гр. София, район Триадица, ул. “Метличина поляна” № 14 – автобус № 76; № 74; № 73; № 83;

тролей № 8

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
  21.06.-30.07.21г.вторник четвъртък13.00ч.-16.00ч.сп. зала „Триадица”
  21.06.-30.07.21г.понеделник сряда петък08.30ч.- 10.30ч.сп. зала „Триадица”

      Координатор – Соня Христова, директор

За повече информация: сл. тел. 02/ 958 29 08; моб. тел. +359 884 801 775; 02/ 958 28 47;

                                           е-mail: USSH@abv.bg; sonia_hr@abv.bg

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП – Тенис на маса:

ЦПЛР – Спортна школа София, зала – тенис на маса в сградата на 153 СУ „Неофит Рилски“

Адрес: гр. София, район Надежда, жк. Свобода, ул. Народни будители № 2 – автобуси № 83;

№ 85; № 86, № 108; трамвай № 12, маршрутка № 8

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
  01.07.-30.07.21г.понеделник сряда петък09.00ч.-11.00ч.Тенис клуб „Надежда 2010“

          координатор – Светослав Ръжанков – тел. за контакт: +359 888 26 79 60

          ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП  – лечебна – изправителна гимнастика:

ЦПЛР – Спортна школа София,

Адрес: 90. СУ – гр. София, район Люлин 2, 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

Транспорт: тролейбус № 6

Занимания се провеждат от кинезитерапевт: Илонка Стойчева – тел. за контакт: +359 878 28 77 54

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
  21.06.-30.07.21г.понеделник вторник сряда четвъртък петък10.00ч.-12.00ч.90 СУ „Ген.Хосе де Сан Мартин“

     ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП  – лечебна – изправителна гимнастика

Басейн на ЦПЛР – СШ „София“ към 145 ОУ – адрес: Район „Младост“, жк. Младост – 1 А; ул. Ресен № 1; транспорт: Метро станция „Младост 3“; Автобуси: № 76; 213; 214; 305; 88; Спирка бл. 43

Заниманията се провеждат от кинезитерапевт – Владимир Драганов – тел. за контакт:+359 889 007 325

ЗАНИМАНИЯТА СА ВЪВ ВОДНА СРЕДА – БАСЕЙН

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
  21.06.-30.07.21г.вторник четвъртък петък17.30ч.-18.30ч.Басейн на ЦПЛР – Спортна школа „София“  към 145 ОУ Забележка: Участниците  в заниманията трябва да бъдат с бански, плувна шапка, джапанки и хавлия. Препоръчително е ползването на плувни очила.

ТУРИЗЪМСВОБОДЕН ДОСТЪП – Природен парк „Витоша“

ДЕНГРАФИКПримерни туристически маршрути
Вторник  и Четвъртък    от 21.06.2021  до 30.07.2021                от 9:00 до15:30  Княжево –м.  Бялата ВодаКняжево – м. ДендрариумДрагалевци – Драгалевски манастир Княжево –м.  Златните мостовеБояна – Боянска църква – Боянски водопад

       Координатор  –  Иван Делчев – тел. за контакт: +359 889 47 55 67

За повече информация и записване: +359  2 958 28 47; е-mail: USSH@abv.bg; sonia_hr@abv.bg

Забележка: За участие в туристическата дейност е необходимо предварително записване, подходяща за сезона туристическа екипировка, както и билети за градски транспорт. Предвид специфика на туристическите маршрути препоръчваме заявилите желание участници да се включат, да имат подкрепителен пакет /напр. сандвич и вода/ и да са физически подготвени за преход в рамките на  няколко часа.

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪППОДВИЖНИ И ЩАФЕТНИ ИГРИ,

 СПОРТНИ ИГРИ  Район „Кремиковци“, спортна зала – с. Челопечене

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ/адрес
  21.06.-30.07.21г.вторник четвъртък   10.00 – 12.00 Район Кремиковци сп. зала  при 159 ОУ „Васил Левски“ адрес: с. „Челопечене”; кв. Челопечене, ул. Георги Маджаров“ № 31 транспорт: автобус № 119  Автогара Изток“- последна спирка на трамвай № 22 Автобуси № 117 и № 118

       Координатор  –  Димитър Джепков – тел. за контакт: +359 898 575 754

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП – ПЛУВАНЕ:

Басейни на  Център за подкрепа на личностно развитие „Спортна школа София

 • 144 СУ “Народни будители”, район Младост,
 • 145 ОУ „Симеон Радев“, район Младост
 • 131 СУ „Климент Арк. Тимирязев“, район Младост
 • 153 СУ „Неофит Рилски“, район  Надежда
 • 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, район Искър
СПОРТЕН ОБЕКТ /басейн/ адрес, транспорт График на заниманията /ден/     Часови график
144 СУ „Народни Будители“ адрес: район Младост; жк. „Младост – 3, ул. Бъднина“ транспорт: Метро станция „Акад. Александър Теодоров Балан“ Автобуси: № 111; № 76; № 305понеделник вторник сряда четвъртък петък  10.00 – 11.00    
понеделник вторник сряда четвъртък   13.00 – 14.00
  145 ОУ „Симеон Радев“ адрес: Район „Младост“, жк. Младост – 1 А; ул. Ресен № 1 транспорт: Метро станция „Младост 3“ Автобуси: № 76; 213; 214; 305; 88 Спирка бл. 43понеделник вторник сряда четвъртък петък      11.00 – 12.00  
понеделник вторник сряда четвъртък  12.00 – 13.00
  131 СУ „Климент Арк. Тимирязев“ адрес: Район Младост, жк. Младост 4; ул „Филип Аврамов“ 3262 транспорт: автобуси № 111, 213  понеделник сряда петък     10.00 – 11.00  до 15.07.2021г.  
вторник четвъртък   16.00 – 17.00
  153 СУ „Неофит Рилски“ адрес: гр. София, район Надежда, жк. Свобода, ул. Народни будители № 2 транспорт: автобуси № 83; № 85; № 86, № 108; трамвай № 12, маршрутка № 8  понеделник вторник сряда четвъртък петък         14.00 – 15.00
  150 ОУ „Цар Симеон Първи“ адрес: район Искър; жк. Дружба 2; ул. „Делийска воденица“, № 11 транспорт: автобуси № 204, 304, 404 – спирка бл. 501 Родео тролейбус № 4, автобус № 384 – спирка Била  понеделник вторник сряда четвъртък петък          11.00- 12.00

      Координатор – Зорница Джилиянова –  тел за контакт: +359 878 99 64 73

Забележка: В басейните се извършва ежедневна обработка и дезинфекция на водата, осигуряваща поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0,5 мг/л., като се спазват всички противоепидемични мерки съгласно заповеди на министър на здравеопазване, министър на младежта и спорта и предписания на СРЗИ.  Включването в групите се извършва след предварително записване, чрез координатор и след получаване на информация за санитарно-хигиенни условия и прилагане на необходимите противоепидемични мерки

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП – ВОЛЕЙБОЛ:

ЦПЛР-Спортна Школа „СОФИЯ“ – 40 ОУ „Луи Пастьор“

Адрес: гр. София, ж.к. Люлин 9, ул. “Иван Бойчев“№17 / до XII поликлиника/

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
  21.06.-30.07.21г.понеделник вторник сряда четвъртък петък  14.00ч. – 17.00ч.      40 ОУ „Луи Пастьор“

          Kоординатор – Елена Александрова – тел. за контакт: +359 889 62 73 74

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП – ХАНДБАЛ:

ЦПЛР-Спортна Школа „СОФИЯ“ – спортна площадка, кв. Мусагеница

Срещу болница „София Мед“

Автобус № 280, спирка – Републикански Невродиспансер

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
  01.07.-15.07.21г.понеделник вторник сряда четвъртък петък  09.00ч. – 11.00ч.      сп. площадка, кв. Мусагеница

                        Координатор – Василен Челебиев – тел. за контакт: +359 882 05 20 08

МАСОВ ТЕНИС ЗА ВСИЧКИ

Организатор – Тенис клуб „О.К Спорт“

        БЕЗПЛАТНИ тенис УРОЦИ – записване – линк: http://tennisbooking.bg/club/56/

 • Място: Тенис КОРТ – Младост 3, 81-во СУ – “Виктор Юго”
 • Адрес: София, Младост 3, 81-во СУ – “В. Юго”
  Двора на 81-во, СОУ Юрий Гагарин
 • Телефон:0888 509 088, координатор – Николай Илиев
 • E-mail: niki@oksport.org

транспорт: Метро – метростанция : „Акад. Ал Теодоров Балан“, Младост 3

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП – СТРИЙТ ФИТНЕС

Сдружение  СК по гимнастика и стрийт фитнес „Стрийт Уоркаут България“

Парк фитнес площадка 

Адрес: Район Люлин; – жк. Люлин – 3, до Бъфало, „Кооперативен пазар Люлин“

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
м. юли събота и неделяОт 17,00 часа до 18,30 часаПарк фитнес площадка в район Люлин, жк. Люлин – 3, до Бъфало

Координатор: Стефан Еротеев, телефон за връзка – 0896 05 59 24

СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП – СТРИЙТ ФИТНЕС

Сдружение  СК по гимнастика и стрийт фитнес „Стрийт Уоркаут България“

Парк фитнес площадка

Адрес: район Възраждане; ж.к. Зона Б-5, София, Градината на Доброто

ПЕРИОД МЕСЕЦДЕНЧАСОВИ ГРАФИКСПОРТЕН ОБЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ
м. юли 12,13,14,15 юли 19,20,21,22 юлиОт 16,30 часа до 18,00 часаПарк фитнес площадка в район Възраждане, Градината на Доброто, жк. зона Б-5

Координатор: Кристиян Субев, тел. за контакт – 0882 71 05 05

  Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/– Център за изкуства, култура и образование „София“

  районОРГАНИЗАЦИЯ, ИМЕ И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ: ДНЕВЕН ЛАГЕР; ЛАГЕР НА МОРЕ; ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ И АКТИВНОСТИМясто на провежданеВреме на провеждане
РАйон „Надежда”  ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, филиал „Надежда“ Тел. 02/936 04 02 info@artcentersofia.bg  Летен градски лагер Включва занимания по интереси в следните области: Изобразителни изкуства – изящни и приложни изкуства Музика, Танци, Театър Екология и опазване на околната среда Тематични занимания, свързани с българска история, география Гражданско образование и актуални теми Посещение на музеи и обществени институции Тематични екскурзии в София и извън София Игротека Спортни игри Децата посещават плуване в басейна на ЦПЛР СШ София в 153СУ  Ж.к. Надежда II, ул. „Св. Никола Нови“ 22    01/06 – 02/07/2021 Понеделник до петък от 08 до 13ч

  Район „Лозенец“
  ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, филиал „Лозенец“ Тел. 02/ 865 11 23 info@artcentersofia.bg  Летен градски лагер Включва занимания по интереси в следните области: Изобразителни изкуства – изящни и приложни изкуства Музика, Танци, Театър Екология и опазване на околната среда Гражданско образование и актуални теми Посещение на музеи и обществени институции Тематични екскурзии в София и извън София Спортни игри Децата посещават спортни занимания, организирани съвместно с ЦПЛР СШ София  Пл. „Папа Йоан Павел Втори“ 1  01/06 – 02/07/2021 с възможност за удължаване до 16.07.2021 Понеделник до петък от 08 до 17ч
РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“  ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  филиал „Бели брези“ Тел. 02/ 858 1003 info@artcentersofia.bg  Летен градски лагер Включва занимания по интереси в следните области: Изобразителни изкуства – изящни и приложни изкуства Музика, Танци, Театър Екология и опазване на околната среда Гражданско образование и актуални теми Посещение на музеи и обществени институции Тематични екскурзии в София и извън София Децата посещават спортни занимания, организирани съвместно с ЦПЛР СШ София  Ж.к. „Бели брези“, бл.5 и бл. 8  01/06 – 02/07/2021 с възможност за удължаване до 16.07.2021 Понеделник до петък от 08 до 17ч

*ЗАБЕЛЕЖКА: Капацитетът на лагерите е запълнен в момента.

ПОСЕТЕТЕ – Общински спортни и детски площадки

Очакваме Ви !

Skip to content