СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Проект „Осигуряване на топъл обяд по време и след пандемия в район „Люлин“

09/09/2022

30/06/2022

25/02/2021

От 04.03.2022 г. с подписан Договор № BG05FMOP001-5.001-0184-C04 между район „Люлин“ и Агенция за социално подпомагане /АСП/ стартира социалната услуга „Топъл обяд по време и след пандемия в район „Люлин“. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на БФП по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID 19“ BG05FMOP001-5.001.

С проекта има възможност да се подсигури безплатен топъл обяд, като порционът включва супа, основно, 1/4 хляб и веднъж седмично десерт. Услугата се предоставя до дома на 200 нуждаещи се лица, живущи на територията на района в кутии за еднократна употреба.

От услугата могат да се възползват потребители от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични уврежднания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2.  Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е potato-soup-2152254_1280-1024x682.webp

За кандидатстване е необходимо да се подаде:

  1. Заявление-декларация – Приложение 2 (по образец);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – приложение 20;
  3. Решение на ТЕЛК /по желание/;
  4. Актуално пенсионно решение на НОИ /по желание/.

Принадлежността на кандидатите към допустимите целеви групи се потвърждава от ДСП – „Люлин“.

С подписан анекс, срокът за предоставяне на социалната услуга „Топъл обяд на територията на район „Люлин“, е удължен до 30.06.2022 г.

Документи се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в сградата на районната администрация.

Skip to content