СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Приемат се заявления за гласуване от лица, поставени под задължителна карантина

До 31 март, включително, се приемат заявления за гласуване от лица, поставени под задължителна карантина. 

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до Столична община!

Право да заявяват подвижна избирателна кутия, обслужваща лица, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители за Народно събрание – 2021 г. имат избирателите, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с постоянен, съответно – настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на Столична община и са карантинирани/изолирани на този адрес.

Съществуват няколко възможности, които избирателите биха могли да ползват.

Възможностите за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия са изброени на електронния портал на Столична община в секция „Парламентарни избори – 2021 г.“ – https://www.sofia.bg/election

Заявленията се подават по един от следните начини:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 към Решение № 2159-НС/02 март 2021 г.:

  • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/съответната районна администрация по постоянен/настоящ адрес;
  • изпратено по факс: 02 988 56 97;
  • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община;

2. По електронен път чрез подаване на заявление:

  • чрез Портала на Столична община на електронен адрес https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori2019/index чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен КЕП EvroTrust или облачен КЕП B-Trust, чрез електронна поща и парола;
  • на електронна пощаcovid.psik@sofia.bg

Избирателите имат възможност да се обадят за информация и да задават своите въпроси и на безплатния телефон: 02 904 13 51.

За улеснение на гражданите на София Столична община пусна в експлоатация и Информационен портал със система за проверка на адрес на избирателна секция с активна карта на София. Осигурена е информация за секциите, определени за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и друга важна и полезна информация за избирателите, които  гласуват на територията на Столична община в т.ч. и за начините на подаване на заявления за гласуване с подвижна кутия.

Сайтът е достъпен на адресhttps://arcgis.sofia.bg/

Освен заявленията за подвижна кутия за карантинирани избирателите с трайни увреждания могат да продължат да подават заявления за подвижна кутия до 5 дни преди изборния ден, до понеделник, 29 март. Вече са образувани 15 подвижни секции, които ще обслужат тези 271 лица или повече, ако бъдат подадени заявления във втория срок.

Столична община е осигурила избирателни кутии с малки размери за лесно пренасяне от комисията, предвид че стандартните  са с размери, позволяващи събирането на голям брой бюлетини в основните секции, където избирателите са между 400 и 1000.

Осигурени са и защитни костюми, лични предпазни средства и дезинфектантни за членовете на подвижните секции за карантинирани, както и за шофьорите, които ще превозват тези секции, като Столична община ще осигури транспорт за тях.

Skip to content