СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП Парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура – уличен водопровод на ул. “Банско шосе”

Skip to content