СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР в териториалния обхват на УПИ III-146,1147 “за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване …

Skip to content