СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Обява за провеждане на конкурси за длъжности във военни формирования от състава на Българската армия и Министерството на отбраната за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурси за длъжности във военни формирования от състава на Българската армия и Министерството на отбраната за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

I. Доброволен резерв

1. Със заповед № ОХ-1132/05.12.2022г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 1542 (хиляда петстотин четиредесет и две) длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс, както следва:

1.1. във в. ф. 28330 – Смолян – 118 длъжности;

1.2. във в. ф. 22220 – Сливен – 26 длъжности;

1.3. във в. ф. 26620 – Сливен – 180 длъжности;

1.4. във в. ф. 32420 – Русе –8 длъжности;

1.5. във в. ф. 24490 – Асеновград – 233 длъжности;

1.6. във в. ф. 22160 – Плевен – 12 длъжности;

1.7. във в. ф. 42800 – Плевен – 53 длъжности;

1.8. във в. ф. 54060 – Шумен – 61 длъжности;

1.9. във в. ф. 42600 – Мусачево – 15 длъжности;

1.10. във в. ф. 34200 – Шумен – 13 длъжности;

1.11. във в. ф. 54230 – Ст. Загора – 8 длъжности;

1.12. във в. ф. 44200 – Ст. Загора – 6 длъжности;

1.13. във в. ф. 54140 – Ст. Загора – 41 длъжности;

1.14. във в. ф. 52760 – Пловдив – 13 длъжности;

1.15. във в. ф. 24620 – Свобода – 30 длъжности;

1.16. във в. ф. 28880 – Белене – 16 длъжности;

1.17. във в. ф. 44220 – Пловдив – 57 длъжности;

1.18. във в. ф. 54470 – Белене – 44 длъжности;

1.19. във в. ф. 28610 – София – 34 длъжности;

1.20. във в. ф. 26400 – Благоевград – 22 длъжности;

1.21. във в. ф. 56040 – Благоевград – 171 длъжности;

1.22. във в. ф. 54990 – Враца – 202 длъжности;

1.23. във в. ф. 57250 – София – 24 длъжности;

1.24. във в. ф. 22480 – Бургас – 10 длъжности;

1.25. във в. ф. 56080 – Варна – 1 длъжност;

1.26. във в. ф. 18360 – Бургас – 5 длъжности;

1.27. във в. ф. 22580 – Варна – 4 длъжности;

1.28. във в. ф. 38010 – Варна – 9 длъжности;

1.30. във Военно окръжие I степен – София – 14 длъжности;

1.31. във Военно окръжие I степен – Варна – 9 длъжности;

1.32. във Военно окръжие I степен – Плевен – 3 длъжности;

1.33. във Военно окръжие I степен – Ст. Загора – 10 длъжности;

1.34. във Военно окръжие I степен – Пловдив – 9 длъжности;

1.35. във Военно окръжие I степен – Русе – 2 длъжности;

1.36. във Военно окръжие II степен – В. Търново – 5 длъжности;

1.37. във Военно окръжие II степен – Разград – 3 длъжности;

1.38. във Военно окръжие II степен – Силистра – 2 длъжности;

1.39. във Военно окръжие II степен – Пазарджик – 8 длъжности;

1.40. във Военно окръжие II степен – Смолян – 3 длъжности;

1.41. във Военно окръжие II степен – Добрич – 3 длъжности;

1.42. във Военно окръжие II степен – Шумен – 7 длъжности;

1.43. във Военно окръжие II степен – Видин – 2 длъжности;

1.44. във Военно окръжие II степен – Враца – 10 длъжности;

1.45. във Военно окръжие II степен – Ловеч – 1 длъжност;

1.46. във Военно окръжие II степен – Монтана – 9 длъжности;

1.47. във Военно окръжие II степен – Бургас – 9 длъжности;

1.48. във Военно окръжие II степен – Ямбол – 3 длъжности;

1.49. във Военно окръжие II степен – Хасково– 2 длъжности;

1.50. във Военно окръжие II степен – Благоевград – 5 длъжности;

1.51. във Военно окръжие II степен – Кюстендил – 1 длъжност;

1.52. във Военно окръжие II степен – Перник – 4длъжности.

2. Български граждани, освободени от военна служба и служба в доброволния резерв, да подават документи за сключване на договор за служба в доброволния резерв’ на длъжностите от горепосочените формирования и военни окръжия не по-късно от 27.10.2023 г.

 За повече информация:

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12  –  Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офиси за военен отчет, райони „Люлин“ и „Банкя“ – тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси.

www.comd.bg – Централно военно окръжие.

II. Командване за логистична поддръжка и подчинени военни формирования

1. Със заповед  № ОХ – 648/07.08.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Командване за логистична поддръжка и подчинени военни формирования, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

1.1. За в.ф. 48960 – София – 1 длъжност със звание подполковник;

1.2. За в.ф. 22060 – В. Търново – 1 длъжност със звание капитан, старши  лейтенант, лейтенант.

2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

3. Кандидатите за вакантните длъжности в срок до 30 (тридесет) дни от публикуването на заповедта по т. 1, да подадат писмено заявление, чрез структурите на ЦВО до командирите/началниците на военно формирование  48960 – София и военно формирование 22060 – Велико Търново.

Телефони за контакти:

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12, Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офис за военен отчет, р-н „Люлин“- тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

www.comd.bg – Централно военно окръжие

III. Национална гвардейска част

1. Със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 80 (осемдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

  1. Гвардеец – 72 длъжности;
  2. Номер на разчет – 1 длъжност;
  3. Младши шофьор – 7 длъжности.

2. Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в Националната гвардейска част, следва да подадат лично заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие в срок до 03.11.2023 г.

3. Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 08:00 ч. на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.

Телефони за контакти:

– Национална гвардейска част-тел. 029228906 и 029228929.

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12, Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офис за военен отчет, р-н „Люлин“- тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

www.comd.bg – Централно военно окръжие

IV. Военноморски сили

1. Със заповед № ОХ-562/05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности  във военно формирование 52290-Варна за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.

2. Кандидатите, в срок до 15.09.2023 г., подават лично писмено заявление

 до командира на Военноморските сили, чрез териториалните структури на Централно военно окръжие.

За повече информация:

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12, Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офис за военен отчет, р-н „Люлин“- тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

www.comd.bg – Централно военно окръжие

Skip to content