СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Обява за провеждане на конкурси за длъжности във военни формирования от състава на Българската армия и Министерството на отбраната за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурси за длъжности във военни формирования от състава на Българската армия и Министерството на отбраната за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

  1. Сухопътни войски

1. Със заповед № 3РД-1591/30.11.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

1.1. във в. ф. 52750 – София, 20 длъжности;

1.2. в гарнизон Стара Загора, 25 длъжности;

1.3. в гарнизон Ямбол, 55 длъжности;

1.4. във в. ф. 52740 – Хасково, 15 длъжности;

1.5. във в. ф. 38220 – Плевен, 5 длъжности;

1.6. във в. ф. 34750 – Карлово, 80 длъжности;

1.7. във в. ф. 28330 – Смолян, 15 длъжности;

1.8. във в. ф. 42600 – Мусачево, 10 длъжности.

2. До 20.01.2023г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление до командира на съответното военно формирование.

3. Конкурсът ще се проведе за времето от 11.05.2023 г. до 23.05.2023 г.

4. Телефони за контакт и получаване на информация относно провеждането на конкурса:

4.1. За в. ф. 57250 – София, (02) 9228325;

4.2. За в. ф. 24150 – Стара Загора, (042) 615810 /вътр. 42010/;

4.3. За в. ф. 54100 – Ямбол, (046) 661995 /вътр. 47360/;

4.4. За в. ф. 52740 – Хасково, (038) 622725 /вътр. 38010/;

4.5. За в. ф. 38220 – Плевен, (064) 896022 /вътр. 64210/;

4.6. За в. ф. 34750 – Карлово, (0335) 94590 или (0335) 94679 /вътр. 33010, 33011/;

4.7. За в. ф. 28330 – Смолян, (0301) 63071, /вътр. 30110/;

4.8. За в. ф. 42600 – Мусачево, (02) 9229310.

     За повече информация:

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12  –  Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офис за военен отчет, р-ни „Люлин“ и „Банкя“  – тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

www.comd.bg – Централно военно окръжие

  1. Доброволен резерв

1. Със заповед № ОХ-1132/05.12.2022г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 1542 (хиляда петстотин четиредесет и две)длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс, както следва:

1.1. във в. ф. 28330 – Смолян – 118 длъжности;

1.2. във в. ф. 22220 – Сливен – 26 длъжности;

1.3. във в. ф. 26620 – Сливен – 180 длъжности;

1.4. във в. ф. 32420 – Русе –8 длъжности;

1.5. във в. ф. 24490 – Асеновград – 233 длъжности;

1.6. във в. ф. 22160 – Плевен – 12 длъжности;

1.7. във в. ф. 42800 – Плевен – 53 длъжности;

1.8. във в. ф. 54060 – Шумен – 61 длъжности;

1.9. във в. ф. 42600 – Мусачево – 15 длъжности;

1.10. във в. ф. 34200 – Шумен – 13 длъжности;

1.11. във в. ф. 54230 – Ст. Загора – 8 длъжности;

1.12. във в. ф. 44200 – Ст. Загора – 6 длъжности;

1.13. във в. ф. 54140 – Ст. Загора – 41 длъжности;

1.14. във в. ф. 52760 – Пловдив – 13 длъжности;

1.15. във в. ф. 24620 – Свобода – 30 длъжности;

1.16. във в. ф. 28880 – Белене – 16 длъжности;

1.17. във в. ф. 44220 – Пловдив – 57 длъжности;

1.18. във в. ф. 54470 – Белене – 44 длъжности;

1.19. във в. ф. 28610 – София – 34 длъжности;

1.20. във в. ф. 26400 – Благоевград – 22 длъжности;

1.21. във в. ф. 56040 – Благоевград – 171 длъжности;

1.22. във в. ф. 54990 – Враца – 202 длъжности;

1.23. във в. ф. 57250 – София – 24 длъжности;

1.24. във в. ф. 22480 – Бургас – 10 длъжности;

1.25. във в. ф. 56080 – Варна – 1 длъжност;

1.26. във в. ф. 18360 – Бургас – 5 длъжности;

1.27. във в. ф. 22580 – Варна – 4 длъжности;

1.28. във в. ф. 38010 – Варна – 9 длъжности;

1.30. във Военно окръжие I степен – София – 14 длъжности;

1.31. във Военно окръжие I степен – Варна – 9 длъжности;

1.32. във Военно окръжие I степен – Плевен – 3 длъжности;

1.33. във Военно окръжие I степен – Ст. Загора – 10 длъжности;

1.34. във Военно окръжие I степен – Пловдив – 9 длъжности;

1.35. във Военно окръжие I степен – Русе – 2 длъжности;

1.36. във Военно окръжие II степен – В. Търново – 5 длъжности;

1.37. във Военно окръжие II степен – Разград – 3 длъжности;

1.38. във Военно окръжие II степен – Силистра – 2 длъжности;

1.39. във Военно окръжие II степен – Пазарджик – 8 длъжности;

1.40. във Военно окръжие II степен – Смолян – 3 длъжности;

1.41. във Военно окръжие II степен – Добрич – 3 длъжности;

1.42. във Военно окръжие II степен – Шумен – 7 длъжности;

1.43. във Военно окръжие II степен – Видин – 2 длъжности;

1.44. във Военно окръжие II степен – Враца – 10 длъжности;

1.45. във Военно окръжие II степен – Ловеч – 1 длъжност;

1.46. във Военно окръжие II степен – Монтана – 9 длъжности;

1.47. във Военно окръжие II степен – Бургас – 9 длъжности;

1.48. във Военно окръжие II степен – Ямбол – 3 длъжности;

1.49. във Военно окръжие II степен – Хасково– 2 длъжности;

1.50. във Военно окръжие II степен – Благоевград – 5 длъжности;

1.51. във Военно окръжие II степен – Кюстендил – 1 длъжност;

1.52. във Военно окръжие II степен – Перник – 4длъжности.

2. Български граждани, освободени от военна служба и служба в доброволния резерв, да подават документи за сключване на договор за служба в доброволния резерв’ на длъжностите от горепосочените формирования и военни окръжия не по-късно от 27.10.2023 г.

     За повече информация:

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12  –  Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офиси за военен отчет, райони „Люлин“ и „Банкя“ – тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

www.comd.bg – Централно военно окръжие

  1. Командване за логистична поддръжка

1. Със заповед № 1494/12.12.2022г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Командване за логистична поддръжка, както следва:

1.1. За в.ф. 26690 – Павликени, 17 броя войнишки длъжности;

1.2. За в.ф.  22700 – Костенец, 19 броя войнишки длъжности;

1.3. За в.ф.  22780 – Долно Камарци, 16 броя войнишки длъжности;

1.4. За в.ф. 28130 – Стражица, 19 броя войнишки длъжности;

1.5. За в.ф. 42610 – Козарско, 19 броя войнишки длъжности;

1.6. За в.ф. 24480 – Ловеч, 15 броя войнишки длъжности;

1.7. За в.ф. 22680 – Карлово, 28 броя войнишки длъжности;

1.8. За в.ф. 22060 – Велико Търново, 15 броя войнишки длъжности;

1.9. За в.ф. 28930 – Брацигово, 19 броя войнишки длъжности;

1.10. За в.ф. 42700 – Сливен, 13 броя войнишки длъжности;

1.11. За в.ф. 24350 – Кочово, 7 броя войнишки длъжности и за район Осетеново, 19 броя войнишки длъжности;

1.12. За в.ф. 24540 – Светлен, 19 броя войнишки длъжности;

1.13. За в.ф. 24850 – Змейово, 17 броя войнишки длъжности;

1.14. За в.ф. 22960 -– Царева Ливада, 18 броя войнишки длъжности.

2. До 27.01.2023 г., кандидатите за посочените вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие(ЦВО) писмено заявление до началниците на формираванието, в което кандидатстват.

3. Участниците за конкурса ще бъдат уведомени писмено от длъжностните лица, отговорни за провеждането на конкурса (на посочения адрес за кореспонденция или e-mail), за датата, часа и мястото на явяване за провеждане на оценка на психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им бъде извършена такава.

Крайният срок за приключване на оценката на психологичната

пригодност е до 03.03.2023 година.

4. Конкурсът ще се проведе за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г. на местата, посочени в т. 1.

     За повече информация:

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12,  Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офиси за военен отчет, райони „Люлин“ и „Банкя“ – тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

www.comd.bg – Централно военно окръжие

  1. Съвместно командване на специалните операции

1. Със заповед 3РД – 993/12.12.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на    30 /тридесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции, както следва:

1.1. За в.ф. 54120 – Пловдив – 4 длъжности;

1.2. За в.ф. 52630 – Пловдив – 5 длъжности;

1.3. За в.ф. 48650 – Пловдив – 9 длъжности;

1.4. За в.ф. 56100 – Пловдив – 2 длъжности;

1.5. За в.ф. 56130 – Банкя – 10 длъжности.

2. До 10.02.2023 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) писмено заявление до командира на Съвместното командване на специалните операции (СКСО).

3. Конкурса ще се проведе за времето от 01.03.2023 г. до 17.03.2023 г.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени от формированията отговорни за провеждането на конкурса за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса и извършване на оценка на психологичната им пригодност съгласно Наредба № Н-3/03.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия на посочения от тях адрес за кореспонденция, телефонен номер или е-mail.

За повече информация:

– 032 60 70 10, 032 60 70 11, 032 60 70 12, 032 60 70 13 и 032 60 71 17.

– Централно военно окръжие, ул.“Георги Бенковски“ №12,  Тел. 02 92 23824, 02 92 23825 и 0882 287 929.

– офиси за военен отчет, райони „Люлин“ и „Банкя“ – тел. 0889 510 045 и 0887 447 265.

www.mod.bg – Министерство  на отбраната-Обяви и конкурси

www.comd.bg – Централно военно окръжие