СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

09.10.2023

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Общинска избирателна комисия – Столична община уведомява,

че обученията на членовете на секционните комисии СИК/ПСИК ще се проведат

в зала „Арена София“ на 21.10.2023 г. от 10:00 ч. и 15:00 ч., както следва: 

21.10.2023 г. – 10:00 часа21.10.2023 г. – 15:00 часа
за район Люлинза район Младост
за район Красна поляназа район Триадица
за район Връбницаза район Подуяне
за район Надеждаза район Слатина
за район Илинденза район Красно село
за район Овча купелза район Изгрев
за район Сердиказа район Искър
за район Средецза район Лозенец
за район Възражданеза район Оборище
за район Витошаза район Студентски

Влизането в залата за обучение ще се осъществява през вход А-0, както и че паркингът на зала Арена София ще бъде свободен за паркиране на автомобили, за членовете на СИК/ПСИК, които ще ползват собствен транспорт.

С оглед отдалечеността на райони – Банкя, Нови Искър, Кремиковци и Панчарево, обучението на членовете на СИК/ПСИК в тези райони, ще бъде проведено, както следва: 

район Банкя – 22.10.2023 г. – 10:00 часа – Тържествена зала в 78 СОУ “Христо Смирненски” 

район Нови Искър – 22.10.2023 г. – 14:00 часа – Читалище “Христо Ботев”, Курило

район Кремиковци  – 22.10.2023 г. – 14:00 часа – Народно читалище Светлина, ул. Радивоя 2

район Панчарево – 21.10.2023 г. – 10:00 часа – Читалище Ведилина, бул. Самоковско шосе 230, Панчарево

Skip to content