СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

ГОДИШЕН ОТЧЕТЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪПДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В СТОЛИЧНА ОБЩИНАРАЙОН „ЛЮЛИН“ ЗА 2022 г.

Skip to content