СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Дирекция „Местни данъци и такси” – отдел „Люлин”

АДРЕС: ж.к. Люлин 1, ул. “113” № 1, до бл. 021

ТЕЛЕФОНИ: 02/ 904 12 45; 02/ 904 12 46; 02/ 904 12 47 – Административен салон; 02/904 14 32 – Приемна

Е-MAIL: k.lalov@sofia.bg

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Крум Лалов

БАНКОВA СМЕТКA: 

 IBAN за приходи BG 68 SOMB 9130 84 011364 44

ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF

Образци на документи можете да намерите ТУК

 КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: 

*Попълва се задължително в реквизит Вид плащане на платежния документ, според вида на прихода:

Код за вид плащанеОснование за плащане
442100Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането
442200Данък върху наследствата, наказателни лихви за просрочия на вземането
442300Данък върху превозните средства, наказателни лихви за просрочия на вземането
442400Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането
442500Данък придоб.имущества по дарения и възмезден начин, наказателни лихви за просрочия на вземането
442800Туристически данък
443400Други данъци
448013Такса за притежаване на куче
448090Други общински такси
441400Окончателен годишен патентен данък
448007Такси за административни услуги
446500Плащане на глоби

За повече информация посетете https://www.sofia.bg/mdt-services

Skip to content