СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Декларации за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 2023

Skip to content