СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Декларации за имущество и интереси по чл, 35, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 2019

Skip to content