СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – изнесен офис

Адрес: гр. София, ж.к „Люлин” 3, бул. „Захари Стоянов” № 15, гише №1

Работно време: 

Понеделник – 09:00 – 11:00 ч

Вторник – 14:30 – 16:30 ч.

Сряда – 09:00 – 11:00 ч.

Четвъртък – 14:30 – 16:30 ч.

Петък – 09:00 – 11:00 ч.

Телефон: 02/92 37 246

Срок за изработване на скица или схема – 1 месец 

Бързи услуги се извършват на следните адреси: гр. София, кв. „Павлово”, ул. „Мусала” №1, АГКК; гр. София, ул. „Сердика” №5, НАГ; гр. София, ул. „Кракра” №3, зала „Лиляна Димитрова”.

Уебсайт: www.cadastre.bg/frontpage

Skip to content