СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община район „Люлин“ приема и обработва писмени заявления и искания по Изборния кодекс

Столична община район „Люлин“ приема и обработва писмени заявления и искания по Изборния кодекс, както следва:

– заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК /Приложение 14 –НС/ – 20.03.2021г. и 29.03.2021 г.;

– заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес чл.36, ал.1 и ал.2 от ИК /Приложение 12 –НС/ – 20.03.2021г.;

– заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място по чл.34 от ИК /Приложение 18 –НС/  – 20.03.2021г.;

– заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК чл.39, ал.2 -6 от ИК  /Приложение 10 – НС/  – 02.04.2021 г.;

– заявление за вписване в избирателните списъци по чл.27, ал.3 и ал.4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК /Приложение 9 –НС/  – 02.04.2021 г.;

– заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък по чл.43, ал.1 и ал.2 от ИК /Приложение 8 – НС/  – 27.03.2021 г.;

– заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание  по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК /Приложение 11 –НС/  – 02.04.2021 г.;

– заявление  за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ИК /Приложение 13 – НС/  – 04.04.2021 г.

– заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето /Приложение № 1/ към Решение № 2159-НС/02.03.2021 г./ – 31.03.2021 г.

За контакт:

Петя Петрикеева – секретар на район „Люлин“, тел. 02/92 37 296;

Христина Костова – началник отдел АИО, тел. 02/92 37 273;

Служба ГРАО – тел. 02/92 37 298 и 02/92 37 247.

Skip to content