СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Документи

СО – район “Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в гр. София, ж. к. „Люлин – 6 м. р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ №4 в сградата на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

О Б Я В Л Е Н И Е  СТОЛИЧНА

Вижте повече »

СО – район „Люлин“ организира и провежда публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на части от имоти/терени/публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – модулни павилиони по типови и индивидуални проекти

ОБЯВЛЕНИЕ СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание чл. 30,

Вижте повече »

Уведомление за провеждане на консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Уведомление за провеждане на консултации за съставите на секционните избирателни

Вижте повече »

СО – район “Люлин” организира и провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, на части от имоти – публична общинска собственост, находящи  в гр. София, ж.к. „Люлин-6 м. р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ №4 в сградата на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

ОБЯВЛЕНИЕ  СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание чл. 30,

Вижте повече »

Обява за провеждане на конкурси за длъжности във военни формирования от състава на Българската армия и Министерството на отбраната за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурси за

Вижте повече »

СО – район “Люлин” организира и провежда публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок до реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 /пет/ години с АОС № 10067/06.01.2020 г., представляващ поземлен имот, находящ се в м. “Бул. Сливница – Люлин – 9 м. р. “, ул. „Беравица“ №1“

ОБЯВЛЕНИЕ          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание чл.

Вижте повече »
Skip to content