СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Образование

Продължава компенсирането разходите на родители, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които поради липса на свободни места не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градин

Уважаеми съграждани, Продължава компенсирането разходите на родители, пряко свързани с

Вижте повече »
Skip to content