СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

admin

Удължаване на срока за закупуване и подаване на конкурсни документи, за участие в публично оповестен конкурс за „ Отдаване под наем на помещения, които са части от недвижими имоти – публична общинска собственост за срок до 5 (пет) години“

21/01/2020 О Б Я В А На основание Заповед№СОА19-РД98-30/05.08.2019г. на

Вижте повече »
Skip to content