СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община предоставя 250 GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване

На свое заседание от 21.04.2022 г., Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Целта на инициативата е да се осигури подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция и за техните близки.

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

1. Да са получили резултат от MMSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т.е. обхващат се хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;

2. Да имат настоящ адрес или постоянен адрес на територията на Столична община (настоящият адрес да не е извън границите на Столичната община);

3. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Декларация по образец от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;

3. Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и са упоменати резултати от проведено невропсихологично изследване с MMSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такава;

4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

Документи се подават в районната администрация, на адрес: жк. “Люлин” 3, бул. “Захари Стоянов” №15, всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. или в Столичната община, на адрес: ул. „Московска“ №33, фронт офис.

С подробните правила за предоставяне на устройствата можете да се запознаете ТУК.

Skip to content