Телефон за спешни сигнали

Телефон за сигнали при бедствия, аварии, катастрофи и произшествия02/ 923 72 09
02/824 22 34
0889 044 804 

Дежурни по РСС – район „Люлин”