Кмет

Кмет на район „Люлин”

МИЛКО АНТОНОВ МЛАДЕНОВ

 

Приемно време за граждани: петък от 10-12 ч.
(след предварително записване на тел. 02/ 923 72 20)

 

Главен експерт

тел. 02/ 923 72 20
факс 02/ 925 00 85

e-mail: lyulin@sofia.bg

 

Христина Петрова - Главен експерт „Връзки с обществеността"

тел. 02/9237-220
e-mail: hristina.petrova@lyulin.bg