Секретар

Мара Янкова Тасева – секретар

тел: 02/ 92 37 219

e-mail: m.tasseva@lyulin.bg

Приемно време: сряда от 10:00 до 12:00 ч.