Отдел „Устройство на територията и контрол по строителството”

Главен архитект

Арх. Поля Божкова

тел. 02/9237 233

e-mail: p.bojkova@lyulin.bg

приемно време: четвъртък 9:00 ч. до 12:00 ч.

  

Началник на отдел

Арх. Мая Добрикова - Вълчева                  

тел. 02/92 37 239

e-mail: m.dobrikova@lyulin.bg

приемно време: вторник 13:30 ч. до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

 

Вера Иванова - главен специалист                         02/92 37 231

Елка Деянова - главен специалист                         02/92 37 208

Инж. Минка Маринова - главен експерт               02/92 37 213

Юла Рашкова - главен специалист                         02/92 37 213

Ивета Димитрова - младши екперт                       02/92 37 208

 

Контрол по строителството

Инж. Красимир Динев - главен специалист        02/92 37 228

Инж. Александър Янков -главен експерт            02/92 37 228

Инж. Петя Тодорова - главен експерт                  02/92 37 237

Инж. Красимир Паскалев - главен специалист   02/92 37 228