Отдел „Устройство на територията и контрол по строителството”

Главен архитект

Арх. Поля Божкова

тел. 02/9237 233

e-mail: p.bojkova@lyulin.bg

приемно време: четвъртък 9.00 ч. до 12.00 ч.

  

Началник на отдел

Арх. Мая Добрикова - Вълчева                  

тел. 02/92 37 239

e-mail: m.dobrikova@lyulin.bg

приемно време: вторник 13.30 ч. до 16.30 ч. и четвъртък 9.00 до 12.30 ч.

 

Вера Иванова                                 02/92 37 231

Елка Деянова                                 02/92 37 208

Инж. Минка Маринова                 02/92 37 213

Юла Рашкова                                 02/92 37 213

 Ивета Димитрова                         02/92 37 208

 

Контрол по строителството

Инж. Красимир Динев                 02/92 37 228

Арх. Димитър Йорданов              02/92 37 228

Инж. Илия Угренов                      02/92 37 228

Инж. Кристина Христова            02/92 37 237