Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност”

Димитринка Борисова – Началник отдел

Е-mail: d.borisova@lyulin.bg

Телефон: 02/9237 234      

Приемно време:  вторник 13.30 – 16.30 ч. и четвъртък 09.00 – 12.00 ч.   

 

Венцислав Трифонов            02/92 37 286

Христо Иванов                       02/92 37 286

Людмила Костова                  02/92 37 286

Стела  Цветкова                    02/92 37 286

Ирина Миланова                   02/92 37 286

Теодора Аначкова                 02/92 37 286