Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”

Колю Колев – началник отдел

e-mail: k.kolev@lyulin.bg

тел. 02/92 37 215

Приемно време: вторник 13.30 – 16.30 и четвъртък 9.00 –12.00


Миглена Спасова – главен юрисконсулт

e-mail: m.spasova@lyulin.bg

тел  02/ 92 37 240

Приемно време: вторник 13.30 – 16.30 и четвъртък 9.00 –12.00

 

Петя Петрова – старши юрисконсулт

e-mail: petya.petrova@lyulin.bg

тел. 02 /92 37 240

Приемно време: вторник 13.30 – 16.30 и четвъртък 9.00 –12.00

 

Елена Деянова -  старши юрисконсулт

e-mail: e.deyanova@lyulin.bg

тел. 02/92 37 240

Приемно време: вторник 13.30 – 16.30 и четвъртък 9.00 –12.00


Анита Витова – главен експерт „Човешки ресурси”

e-mail: a.vitova@lyulin.bg

тел: 02/92 37 211