Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”

Колю Колев – началник отдел

e-mail: k.kolev@lyulin.bg

тел. 02/92 37 215

Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30


Миглена Спасова – главен юрисконсулт

e-mail: m.spasova@lyulin.bg

тел  02/ 92 37 240

Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

 

Петя Петрова – старши юрисконсулт

e-mail: petya.petrova@lyulin.bg

тел. 02 /92 37 240

Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 и четвъртък 9:00 –12:30

 

Лидия Праматарска - главен експерт ПНО

e-mail:lidiya.pramatarska@lyulin.bg

тел. 02/92 37 240

Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 –12:30 ч.


Анита Витова – главен експерт „Човешки ресурси”

e-mail: a.vitova@lyulin.bg

тел: 02/92 37 211