Отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд"

Миглена Василева – Началник отдел                  

e-mail: miglena.vasileva@lyulin.bg

тел: 02/9237 299

Приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 – 12:30 ч.

 

Елена Борисова                      02/9237 244

Мария Филипова                     02/9237 244

Моника Танкишева                 02/9237 244

Светла Николова                     02/9237 249

Десислава Ганова                   02/9237 249