Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт”

Стела Живкова – Началник отдел

Телефон: 02/92 37 267      

Е-mail: zhivkova@lyulin.bg

Приемно време:  вторник 13.30 – 16.30 ч. четвъртък 09.00 – 12.00 ч.   


 

Силвия Миланова – главен експерт  „Култура и социални дейности"          02/92 37 260

Анита Атанасова – главен експерт  „Образование"                                       02/92 37 266

Татяна Панева – секретар на „МКБППМН"                                                     02/92 37 264

Ива Спасова – главен специалист  „Социални дейности"                             02/92 37 260

Венцислав Стаматковски – главен експерт „Спорт"                                       02/92 37 264