Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт”

Венцислав Стаматковски – началник отдел                                                     

Тел. 02/92 37 267 

Е-mail: v.stamatkovski@lyulin.bg


Силвия Миланова – главен експерт  „Култура и социални дейности"          02/92 37 260

Анита Атанасова – главен експерт  „Образование"                                         02/92 37 266

Татяна Панева – секретар на „МКБППМН"                                                     02/92 37 264

Ива Спасова – главен специалист  „Социални дейности"                              02/92 37 260

Лора Ласкова – главен експерт „Спорт"                                                           02/92 37 264 

 


Приемно време:  вторник 13:30 – 16.30 ч. четвъртък 09:00 – 12.30 ч.