Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

 

инж. Пламен Тотев – Главен инженер

тел. 02/9237 232

e-mail: p.totev@lyulin.bg

приемно време: вторник 13.30 – 16.30 ч. и четвъртък 9.00 – 12.30 ч.

 

 

инж. Диана Златарова – Началник отдел

тел.02/9237-276

е-mail: d.zlatarova@lyulin.bg

приемно време: вторник 13.30 до 16.30 ч. и четвъртък 9.00 до 12.30 ч.Янка Енчева                                     02/9237 277

инж. Снежана Стефанова            02/9237 277

инж. Лъчезар Лазаров                  02/9237 294

инж. Борислав Божков                   02/9237 294

инж. Димитър Чудомиров             02/9237 277

инж.Петко Ванчев                           02/9237 277

Светлана Василева                        02/9237 255

Антон Иванов                                   02/9237 294