Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

Инж. Диана Златарова – Началник отдел

тел. 02/92 37 276

е-mail: d.zlatarova@lyulin.bg

приемно време: вторник 13:30 до 16:30 ч. и четвъртък 9:00 до 12:30 ч.

 


Инж. Пламен Тотев – Главен инженер

 e-mail: p.totev@lyulin.bg

приемно време: вторник 13:30 – 16:30 ч. и четвъртък 9:00 – 12:30 ч.

 

 

 

Янка Енчева                                      02/9237 277

Инж. Снежана Стефанова               02/9237 277

Инж. Лъчезар Лазаров                     02/9237 294

Инж. Борислав Божков                    02/9237 294

Инж. Димитър Чудомиров              02/9237 277

Инж. Петко Ванчев                          02/9237 277

Светлана Василева                           02/9237 255

Антон Иванов                                   02/9237 294