Отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси”

Началник отдел

Емилия Терзиева 

телефон: 02/92 37 251

e-mail: e.terzieva@lyulin.bg

  •  
  • Финансов контрольор
  •  
  • Диана Георгиева Накова

  • телефон: 02/9237 221 
  •       
  • e-mail: d.nakova@lyulin.bg  

  • приемно време: вторник от 9:00 до 12:30 и четвъртък 13:30 до 16:30

 

 

Калинка Йочева - старши счетоводител                 02/92 37 282

Лора Декина - старши счетоводител                       02/92 37 279

Иванина Бонева - счетоводител                               02/92 37 279

Таня Илиева  - старши счетоводител                      02/92 37 265

Силвия Найденова - старши счетоводител             02/92 37 279

Албена Горанова - старши счетоводител                02/92 37 283

Силвия Тодорова - счетоводител                             02/92 37 292