Отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси”

Главен счетоводител

телефон: 02/92 37 270 

приемно време:  всеки ден 09.00 – 17.00 ч. 


Емилия Терзиева – началник отдел

телефон: 02/92 37 251

e-mail: e.terzieva@lyulin.bg

 

Калинка Йочева                            02/92 37 282

Соня Михайлова                           02/92 37 292

Лора Декина                                  02/92 37 279

Иванина Бонева                            02/92 37 279

Таня Илиева                                  02/92 37 265

Силвия Найденова                       02/92 37 279

 

Диана Георгиева Накова – финансов контрольор

телефон: 02/9237 221      

e-mail: d.nakova@lyulin.bg  

приемно време:  всеки ден 09.00 – 17.00 ч.