Отдел „Административно и информационно обслужване”

Началник отдел 

Петя Петрикеева

тел. 02/ 92 37 273

е-mail: p.petrikeeva@lyulin.bg

 

ЕСГРАОН

тел. 02/92 37 298

 

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

тел. 02/92 37 247

 

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

тел. 02/92 37 285, 02/92 37 200