Отдел „Административно и информационно обслужване”

Мара Янкова Тасева – началник отдел 

телефон:  02/9237219      

e-mail: m.tasseva@lyulin.bg  

приемно време:  всеки ден 09.00 - 17.00 ч. 

 

ЕСГРАОН

тел. 02/92 37 298

 

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

тел. 02/92 37 247

 

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

тел. 02/9237 285, 02/9237 200