Отдел „Административно и информационно обслужване”

Началник отдел 

 


ЕСГРАОН

тел. 02/92 37 298

 

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

тел. 02/92 37 247

 

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

тел. 02/92 37 285, 02/92 37 200