Кантора „Наеми"

КАНТОРА НАЕМИ

 

Телефон: 02/92 37 256 

 

Приемно време: вторник от 13:30 – 16:30 и четвъртък от 9:00 –12:30


Димитрина  Иванова

e-mail:  d.ivanova@lyulin.bg

 

Анета Чотова 

e-mail: a.chotova@lyulin.bg


Костадинка Новева

e-mail: k.noveva@lyulin.bg


Радослава Виденова

e-mail: r.videnova@lyulin.bg