Сектор „Наеми"

Димитрина  Иванова  

Анета Чотова 

Костадинка Новева

Стефанка Попова

Радослава Виденова

 

Приемно време: вторник 13.30 – 16.30 и четвъртък 9.00 –12.00

Телефон: 02/92 37 256