ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Покана за заключителна пресконференция по проект "Нова грижа за вас"

15/12/2017


                                           


П О К А Н А

Столична община – Район „Люлин” финализира проект „Нова грижа за вас”, договор № BG05M9OP001-2.002-0207-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002  „Независим живот“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., който стартира през месец декември 2015 г. и завършва през месец декември 2017 г.

Във връзка с успешното реализиране на проекта Ви каним да присъствате на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 22.12.2017 г. от  11:00 ч. в
Културен център „Люлин”.

malka_snimka: