ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед №РЛН17-РА50-9/10.08.2017г. на Главния архитект

11/08/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена Заповед №РЛН17-РА50-9/10.08.2017г. на Главния архитект на район  “Люлин” за разрешаването за изработването на ПУП – ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ XII-518, кв.29, м. „Филиповци“, а по одобрената кадастрална карта – поземлен имот с идентификатор 68134.4388.518, район „Люлин“.

             Копие от Заповедта е изложено в сградата на район ”Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15, ж.к. “Люлин–3 м.р.”, бл.327, вх.”В”, в отдел ”Устройство на територията и контрол на строителството”, ет.4 и в интернет страницата на района.