ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед №РА50-465/17.07.2017 г. на Главния архитект

02/08/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена Заповед №РА50-465/17.07.2017г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват: УПИ I-1754, за ПИ с идентификатор 68134.4355.2074 по КККР на гр. София, кв.2, м. „СПЗ Модерно предградие - Обеля“, район „Люлин“.

             Копие от Заповедта е изложено в сградата на район ”Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15, ж.к. “Люлин–3 м.р.”, бл.327, вх.”В”, в отдел ”Устройство на територията и контрол на строителството”.