ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед №РА50-447/10.76.2017г. на Главния архитект на Столична община

24/07/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена Заповед №РА50-447/10.76.2017г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава изработването на ПУП – ИПРЗ в обхват: УПИ VIII-1754 и УПИ IX-1754 от кв.4 и УПИ II-1754 от кв.6, ПИ с идентификатори 68134.4355.2280, 68134.4355.2281, 68134.4355.2362, 68134.4355.2366 и 68134.4355.2545, м. „СПЗ Модерно предградие - Обеля“, район „Люлин“.

            Копие от Заповедта е изложено в сградата на район ”Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15, ж.к. “Люлин–3 м.р.”, бл.327, вх.”В”, в отдел ”Устройство на територията и контрол на строителството”.