ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед №РА50-425/10.76.2017 г. на Главния архитект на Столична община

21/07/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена Заповед №РА50-425/10.76.2017 г. на Главния архитект на Столична община относно допускане на устройствена процедура - изменение на план за засткрояване /ИПЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за УПИ VIII-74, кв.35а, м. „Люлин – 8м.р.“, район „Люлин“.

             Копие от Заповедта е изложено в сградата на район ”Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15, ж.к. “Люлин–3 м.р.”, бл.327, вх.”В”, в отдел ”Устройство на територията и контрол на строителството”.