ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение, че е издадена Заповед №РА50-449/10.76.2017 г. на Главния архитект на Столична община

21/07/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена Заповед
№РА50-449/10.76.2017 г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава
изработването на ПУП – план за улична регулация /ПУР/ и план за регулация и
застрояване /ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 68134.4377.16, м. „Манилов дол“, район
„Люлин“.
Копие от Заповедта е изложено в сградата на район ”Люлин”, бул.”Захари
Стоянов” №15, ж.к. “Люлин–3 м.р.”, бл.327, вх.”В”, в отдел ”Устройство на територията и
контрол на строителството”.