ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение за издадена Заповед №РА50-365/01.06.2017г. на Главния архитект на СО

15/06/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена Заповед №РА50-365/01.06.2017г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработването на ПУП - изменение на план за регулация на УПИ I- „за етажен паркинг и общ. обсл.“, кв.30б, м. „Люлин – 10м.р.“ за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 68134.4359.158 и 68134.4359.395, район „Люлин“.

             Копие от Заповедта е изложено в сградата на район ”Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15, ж.к. “Люлин–3 м.р.”, бл.327, вх.”В”, в отдел ”Устройство на територията и контрол на строителството”, ет.4.

kulturen_centur_logo: 0