ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

Съобщение за Решение №217 по Протокол №32 от 27.04.2017 г. на Столичен общински съвет

26/05/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” съобщава за Решение №217 по Протокол №32 от 27.04.2017 г. на Столичен общински съвет, издадено по повод разрешение за изработване на подробен устройствен план за изграждане на газопровод от поземлен имот с идентификатор 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“ до поземлен имот с идентификатор 68134.4363.85, м. „ж.к. Люлин – разширение – запад“, район „Люлин“ – парцерален план за частта от трасето, преминаващо извън границите на урбанизираната територия; изменение на план за улична регулация с одобряване на план-схеми на елементите на техническата инфраструктура по част „газоснабдяване“ за частта от трасето, преминаваща през урбанизирана територия с действаща улична регулация и в частите, в които липсва връзка между одобрена улична регулация; план за улична регулация с план – схеми за частта от трасето, преминаваща през урбанизирана територия без действаща улична регулация и одобряване на задание.

             Копие от Заповедта е изложено в сградата на район „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” №15, ж.к. „Люлин–3 м.р.”, бл.327, вх.”В”, в отдел „Устройство на територията и контрол на строителството”, ет.4.

 

kulturen_centur_logo: 0