ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СЪОБЩЕНИЕ

01/06/2017

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на заповед СОА16-РД91-169 /23.03.2016 г. на Кмета на Столична община и във връзка с чл. 37 от Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност, приета с ПМС №48/01.03.2012 г., в изпълнение на утвърден от Министъра на вътрешните работи План за провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната, на 02.06.2017 г. от 12:00 ч. ще се проведе тренировка със задействане на изградената сиренна система за почитане паметта на Ботев и на загиналите за свободата на България.

Уведомяваме ръководителите на детски и учебни заведения, предприятия, обществени и частни организации, търговски обекти и други, да набележат мерки за недопускане на стресови ситуации сред децата, подчинения им персонал, както и сред населението.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН”

kulturen_centur_logo: 0