Новини

Принтирай

ЗАКУПЕН Е АВТОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ „НОВА ГРИЖА ЗА ВАС“ В РАЙОН „ЛЮЛИН“

17/03/2017

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.002-0207-С001 – „Нова грижа за вас” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е закупено специализирано транспортно средство, което ще подобри достъпа им до основни здравни и социални услуги, с цел да се постигане независимост и социална интеграция на възрастните хора и хора с увреждания. На база извършено класиране и обявен списък, класираните потребители ще сключат договор за използването на адаптираното превозно средство.

 

Към галерия

malka_snimka: