ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОН „ЛЮЛИН”

Принтирай

СО – район „Люлин“ стартира прием на заявления за програма „Осигуряване на топъл обяд 2016"

01/09/2016

 


СО – район „Люлин“ стартира програма „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2019"


 

Агенция за социално подпомагане, в качеството си на управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”.

Топъл обяд ще се предоставя в работните дни от седмицата, в период от 1 октомври 2016 г. до 31 декември 2019 г.  на следните целеви групи:

  • лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“;
  • самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • скитащи и бездомни деца и лица.

Храната ще се приготвя от ОП „Социален патронаж“.

Заявления за кандидатстване ще се приемат в сградата на СО – район „Люлин“, ет. 6.  

Необходими докуметни за кандидатстване:

  • Копие на Пенсионно разпореждане от НОИ;
  • Копие на Експертно решение от ТЕЛК;
  • Копие на Карта от Бюро по труда (за безработни лица);
  • Копие на Акт за раждане на дете, ако се кандидатства за дете.

Списъците с одобрените кандидати ще бъдат изнесени на информационното табло в сградата на района, на входа на разливната кухня, както и на сайта на район „Люлин“ – www.lulin.bg на 30.09.2016 г.

 

*Допълнителна информация може да се получи на телефон: 02/923 72 60.

malka_snimka: