Новини

Принтирай

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ЛЮЛИН

09/05/2016

Уважаеми жители на квартал Люлин, нека този ден бъде изпълнен с радост и веселие! Съхранете симбиозата от амбиция и устрем - синергия, която ни води към все по-съвременен начин на живот, дефиниран не само като инфраструктура, комуникации и екология, но и като мислене и поведение коренспондиращи в цялост с общовалидните морални и етични устои на човешкото битие и житие. Посрещнете празника със самочувствието на жители на един модерен и градоустроен ареал на иновативност, предприемчивост, социална и етническа толерантност.

Честит празник, люлинчани!

 

    

malka_snimka: